2% pre OZ Pajštún

Potrebné tlačivá tu:

Srdečne pozdravujeme všetkých kamarátov a priaznivcov nášho Občianskeho združenia.

Ani sa nám nechce veriť, že od založenia OZ Pajštún uplynulo už 20 rokov. Ako ten čas rýchlo letí! Dali sme dokopy partiu ľudí, ktorá  sa snaží rôznymi podujatiami a aktivitami vytvoriť  z  Borinky prijemne miesto na život či výlet. Stále  nás to baví a  vidíme v našej činnosti zmysel. Je nám veľmi ľúto, že sa kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácií nemôžeme viacej stretávať. Preto sme minulý rok neorganizovali žiadne dielničky, divadielka či pravidelný lampiónový sprievod.  Síce sme mali menej komunitných akcií ale o to viac práce na vašich obľúbených lokalitách: Pajštúnskom rínku, Kráľovskej studničke a  Kalvárií.

Čo sa nám podarilo v roku 2021

 • zorganizovali sme viaceré brigády v lokalite Kráľovská studnička.  Už dva roky obnovujeme samotnú studničku pod hradom aj priľahlú mokraď.
 • nad studničkou sme vybudovali parádnu drevenú strechu z dubového dreva. Dovnútra zastrešenia sme umiestnili krásnu mozaiku salamandry ako symbolu tamojšej mokrade.
 • vyčistili sme mokraď nad Borinkou v lokalite Rybníček
 • dlhodobo sa staráme o verejný park s detským ihriskom, ktorý sme vybudovali a familiárne ho pomenovali Pajštúnsky rínek
 • sme pravidelnými účastníkmi projektu Naše mesto. V roku 2021 sme s dobrovoľníkmi pracovali na troch lokalitách: Kalvária, Pajštúnsky rínek a Kráľovská studnička.
 • Na jeseň sa realizoval projekt „Podpora biodiverzity pod Pajštúnom“, V rámci neho prebehli na Pajšúnskom rínku 2 veľké brigády, v rámci ktorých sme založili nové permakultúrne záhony jedlých kríkov a trvaliek.  Pripravili sme miesto na osadenie nádoby na zachytávanie dažďovej vody. 
 • pomáhali sme obci pri veľkoobjemovom zbere odpadu v Borinke, ktorý sa koná 2x do roka
 • dokončili sme odpadovú stratégiu v Borinke, s ktorou sa obecný úrad, ako aj miestni poslanci, stotožnili a už sa realizuje 
 • vyhotovili sme informačné tabule s maľbami živočíchov, ktoré informujú o jedinečnosti Kráľovskej studničky a priľahlej mokrade. Teraz na jar tabuľu osadíme. 

To všetko sme mohli spraviť aj vďaka Vašej podpore. 

O dlhodobých projektoch ako aj aktuálnych akciách sa dozviete na našej Facebookovej stránke alebo na našom webe.

Ďakujeme

Tím OZ Pajštún

ZÁHORIE DEŤOM UKRAJINY

Od štvrtka 10.3. do soboty 12.3. organizujeme v Kultúrnej sále OÚ Borinka zbierku kreatívnych potrieb pre deti z Ukrajiny.

Prichádzajú k nám len s tým najnutnejším preto sme sa rozhodli vyzbierať kreatívne pomôcky, ktoré ich potešia a pomôžu prísť aspoň na chvíľku na iné myšlienky.

Čo priniesť?

✔️maľovanky
✔️ceruzky, fixky, vodové farby, štetce
✔️výkresy, farebné papiere
✔️detské nožnice
✔️skladačky, stavebnice, puzzle
✔️stolné hry
✔️ilustrované knižky, komiksy

Zbierka je zameraná na pomôcky pre tvorivé aktivity pre deti.
Preto prosím nenoste:

✖️ plyšové hračky
✖️ elektronické pasívne hračky
✖️ rozbité a zničené vec
✖️ oblečenie

Prosím prineste len také veci, z ktorých by ste aj vy mali radosť keby ich dostanete. Puzzle, ktorým chýbajú diely nikoho nepoteší. Ani rozbitá stavebnica, či počmáraná maľovanka.

Veci budú odovzdané priamo do centra pomoci cez platformu #KtopomozeUkrajine odkiaľ budú distribuované rodinám.

❤️Ďakujeme každému, kto sa zapojí.

Borinský swap market

Pozývame Vás v sobotu 19.2.2022 od 10:00 – 12:30 hod. do Kultúrnej sály Obecného úradu v Borinke na výmennú susedskú burzu.

Máte skrine zapratené vecami, ktoré už nepoužívate? Neviete kam s nimi? Tak ich prineste na náš susedský swap market, aby si našli nového majiteľa ?.

Čo môžete priniesť?

✅ oblečenie a doplnky

✅ detské hračky

✅ domáce potreby, doplnky a dekorácie

✅ knihy

✅ kozmetiku (IBA neotvorenú, nepoužitú!)

✅ menšie funkčné spotrebiče

✅ platne, CD, …

Riaďte sa zásadou „čo som nedržal v ruke viac ako rok asi naozaj nepotrebujem“ ? Dajme týmto veciam šancu na nový život, aby nemuseli skončiť v odpade.

Oblečenie, ktoré zostane pošleme regionálnym charitatívnym spolkom. Ostatné veci, ktoré náhodou nenájdu svojho majiteľa ponúkneme v darovacej skupine na FB.

Veríme, že sa nám podarí nájsť nový domov každej veci 🙂

Tešíme sa na Vás

Od vízie k realizácii

Mať myšlienku je jedna vec. Druhá vec je aktívny vklad, vložiť vlastnú energiu a čas, dať všetko bokom vrátane rodiny. Bez nároku na honorár spraviť čosi pre prostredie, v ktorom bývate. Samozrejme treba vedieť ako nápad zrealizovať, kde žiadať peniaze, na koho sa obrátiť a ako šikovne napísať projekt. Je to náročná práca, ale vložená energia sa vždy vráti. Tak ako nám naposledy, keď sa nám podarilo získať prostriedky od dm drogerie markt Slovensko a CEEV Živica na lokálne adaptačné opatrenie na zmenu klímy – obnovu Kráľovskej studničky pod Pajštúnom a priľahlej mokrade.

Nie je ľahká ani koordinácia ďalších krokov, keď už financie máte k dispozícii a potrebujete nájsť firmy, ktoré zrealizujú vaše špecifické požiadavky. Napríklad vybagrujú mokraď alebo asanujú polozhnitú, drevenú sochu. Náročné je aj časovo naplánovať práce, aby počasie stálo na vašej strane a korona nestrašila. Podarilo sa! Urobené, vyfakturované aj napriek rôznym prekážkam a zdržaniam.

Peniaze z projektov slúžia väčšinou na pohonné hmoty, nákup materiálu. Ten treba zakúpiť. Keď ho už máte, potrebujete osloviť a nadchnúť ľudí, dobrovoľníkov, známych, kamarátov, podobne zmýšľajúcich a naladených ľudí, aby z predstavy pomocou materiálu svojimi rukami vytvorili reálnu skutočnosť.

Vôbec prvý krok bol ochotný spraviť Pavol Martinkovič, aby sa s prácami na studničke vôbec začalo. Spadnutý strom ležiaci cez studničku mohol odtiahnuť jedine ťažký mechanizmus.

Ďakujeme za ochotu naozaj všetkým, ktorí nezištne prispeli k oživeniu studničky. Najprv Michalovi Kútnemu a Milanovi Slivkovi za postavenie utešeného prístrešku nad studničkou, aby sa zase nezanášala listami a zosúvajúcou sa pôdou.

Ďakujeme miestnemu urbáru, keďže k nakúpeným fošniam z projektu, nám venovali aj niekoľko agátových brvien. Použili sme ich na osadenie nosných častí konštrukcie prístrešku a na schody. Okolie donedávna spustnutej a nefunkčnej studničky sa tak stalo atraktívne pre oko každého okoloidúceho. Keďže obnovená lokalita sa nachádza na pozemku urbáru, snáď sme sa takto dostatočne revanšovali.

Vďaka patrí vlastníkom pozemkov, že sme mohli obnoviť mokraď – „rybníček“, ktorá tu bola v minulosti. Ďakujeme aj Jaromírovi Šíblovi, s ktorým sme konzultovali parametre vhodné pre reprodukciu obojživelníkov.

Radi by sme sa poďakovali viacerým ďalším dobrovoľníkom nielen z OZ Pajštún, ktorí – niektorí aj s deťmi – prispeli aspoň raz rukou k dielu, a to rozličným spôsobom – napr. natieranie, drobné zemné úpravy, fotodokumentácia, prenášanie dreva, šúpanie brvien, zber odpadu a pod.

V neposlednom rade poďakovanie patrí starostovi Borinky Miroslavovi Paulenovi a zamestnancom obecnému úradu, ktorí sa spolupodieľali na výkone niektorých prác, aby tu v chotári Borinky bolo ešte krajšie.

Mozaika salamandry škvrnitej od Barbory Krajíčkovej

Celý projekt revitalizácie studničky obohatila nakoniec nádherná mozaika salamandry škvrnitej. Je symbolom územia a tunajšej fauny. Mozaiku spravila Barbora Krajíčková a vznikla vďaka sponzorskej pomoci firmy Wanart (https://www.wanart.sk/). Ďakujeme! Radi by sme dali priestor aj ďalším chráneným druhom mokradí na zvyšku kamenného múru. Snáď sa nám čoskoro podarí zohnať prostriedky, pretože v spolupráci chceme pokračovať. Už teraz sa pri studničke, ktorú stráži salamandra, zvedavo zastavujú turisti a my veríme, že ich teší pohľad na toto rodiace sa dielo.

Nuž dúfame, že si pri návšteve Kráľovskej studničky príjemne oddýchnete a schladíte sa v blízkosti mokrade.

Naše najbližšie plány v území:

 • inovatívne riešenie problematiky odpadu tvoreného turistami (projekt schválený cez Nadáciu Tatrabanky);
 • zveľadenie Podpajštúnskeho korza, t. j. celej turistickej trasy od detského ihriska v Borinke až po hrad Pajštún: okrem existujúceho altánku a detskej lezeckej steny tu chceme osadiť envirovýchovné náučné tabule a interaktívne prvky;
 • nové mozaiky mokradných živočíchov na múre studničky (vzácna vážka, užovka, skokan).

Ak nás chcete podporiť, myšlienky a realizácie nášho združenia vás nadchli, je možné prispieť na náš účet vo Fio banke (Občianske združenie Pajštún, IBAN: SK75 8330 0000 0024 0097 3492, do poznámky uviesť: dar). Prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: info@pajstun.sk a dostanete info o organizácii novej akcie. Budete tak veľkou súčasťou realizácie mnohých malých myšlienok J.

Ďakujeme ešte raz všetkým doterajším i budúcim podporovateľom.

Adriana Kušíková

Zrevitalizovaná mokraď v Borinke pod Pajštúnom

Občianske združenie (OZ) Pajštún v spolupráci s obcou Borinka obnovilo mokraď v CHKO Malé Karpaty. Stalo sa tak symbolicky k 50. výročiu podpísania Dohovoru o mokradiach*1. Zrevitalizovaná lokalita sa nachádza pod hradom Pajštún v blízkosti populárneho turistického chodníka.

Abnormálne zmeny počasia, ako následok klimatickej zmeny, sa stali súčasťou nášho života. Všetci – celá spoločnosť – potrebujeme, aby každý prispel k zlepšeniu stavu na svojej úrovni, či už sme štát, samospráva alebo jednotlivec.

V každej obci by nemal byť problém zadržať vodu v krajine. Preto sa aj Borinka rozhodla pridať ruku k dielu. Hoci je druhou najmenšou obcou Záhoria, prispela takto na veľkú vec.

OZ Pajštún z Borinky vďaka získaným financiám, ktoré získalo z programu Klíma nás spája – financovaného dm drogerie markt Slovensko a koordinovaného CEEV Živica – zrealizovalo projekt na obnovu mokrade a vyschnutej studničky pod zrúcaninou hradu Pajštún.

Najprv sa musela vyriešiť studnička – zabezpečiť aspoň minimálny prívod vody. Po vyše 10 rokoch sa objavila v studničke voda vďaka tomu, že sa na jar roku 2020 rozbitá, vyschnutá a blatom zanesená studnička dobrovoľníkmi vyčistila. Hneď na to OZ Pajštún v máji zorganizovalo symbolické „otváranie studničky“ s hŕbou detí. Potom sa osadili skruže so štrkom naokolo a v súčasnosti robia dobrovoľníci OZ nad studničkou prístrešok proti ďalšiemu zanášaniu.

Druhým veľkým balíkom projektu bola revitalizácia vyschnutej mokrade, ktorá sa rozprestiera v blízkosti studničky (nazývaná miestnymi aj „Rybníček“). Vybagrovali sa konáre, zemina a aj odpadky zo zazemnenej mokrade. Následne OZ Pajštún s obcou Borinka opravilo porušenú hrádzu zemného valu tak, aby voda z územia rýchlo neodtekala, ale sa tu čo najviac zadržala. Mokraď je zavodnená a v zime sa na nej deti dokonca korčuľovali.

 

Mokraď v zime

Pri studničke sa môžu návštevníci príjemne ovlažiť a odpočinúť si s celou rodinou po výstupe na Pajštún. Pridanou hodnotou tohto adaptačného opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je, že sa v obnovenej mokradi vytvoril biotop pre viaceré ohrozené živočíchy. V studničke sa dajú pozorovať larvy vzácnej salamandry škvrnitej.

Adriana Kušíková

Viac o projekte napr. tu:

https://www.dm-spolocne.sk/sk/vitazne-projekty-/revitaliz%c3%a1cia-mokrade-pod-pajt%c3%banom/

https://www.blf.sk/aktuality-partnerov/dm-drogerie-markt-spustila-projekt-klima-nas-spaja/pajt%c3%banom/

https://www.teraz.sk/najnovsie/enviro-dobrovolnici-zacali-s-obnovou/471251-clanok.html

https://myzahorie.sme.sk/c/22410482/adaptacne-opatrenia-na-zmenu-klimy-si-vybudovalo-viacero-obci.html

http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus94_final3.pdf

https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/2041253799340091/UzpfSTM2MjcxNTQ3NzE1NjM3MzozMDE0NzE4MDA1Mjg5NDI3/
https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/637257586918250

Podporte nás nákupom vo vašom obľúbenom e-shope

Stali sme sa príjemcami podpory na portáli http://dobromat.sk.

Ten Vám umožňuje podporiť naše združenie pri každom Vašom nákupe cez internet bez toho, aby Vás to stálo jediný cent navyše. Z každého nákupu tak získame pár % na našu činnosť.

Aby ste na túto možnosť podpory nemuseli stále myslieť, pripravil pre Vás Dobromat pomocníka do internetového prehliadača.

Prosím, pridajte si ho do svojho internetového prehliadača na tejto stránke:
http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat

 • pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť Vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít
 • získate exkluzívne zľavy v spolupracujúcich obchodoch
 • budete zaradení do opakovaných zlosovaní o hodnotné ceny

Ďakujeme Vám, že aj svojimi nákupmi prispievate na financovanie našich aktivít.

Podporte naše aktivity 2 % z dane

Potrebné tlačivá tu:

Čo sa nám podarilo v roku 2020

 • Spustili sme Facebookovú stránku, cez ktorú dokážeme osloviť oveľa viac ľudí.
  https://www.facebook.com/ozpajstun
 • Zorganizovali sme akciu „Otvorenie Kráľovskej studničky“ v rámci ktorej sme dostali do povedomia projekt obnovy studničky a priľahlej mokrade.
  https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/2041253799340091/
 • Iniciovali sme veľké upratovanie pod názvom Upracme Borinku v rámci iniciatívy Upracme Slovensko, počas ktorej sa nám za jedno predobedie podarilo vyzbierať takmer 1 tonu odpadu z prírody v našom bezprostrednom okolí.
  https://www.facebook.com/ozpajstun/posts/167519941651959
 • V rámci projektu Naše mesto sa obnovili náter na drevenom mobiliári rínku, vyčistili okolie Kráľovskej studničky, renovovali altánok a vytvorili tam ohnisko na opekanie.
  https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/327326761832909/
 • Vysadili sme na Rínku kvetinovú lúku https://www.facebook.com/ozpajstun/posts/172586604478626
 • Vypracovali sme stratégiu nakladania s odpadom pre obec Borinka na rok 2021 a 2022, v rámci ktorej sme v spolu s obcou vykonali analýzu odpadu. Tá nám odhalila najväčšie problémy obce a mohli sme na základe týchto dát navrhnúť efektívne riešenia.
 • V spolupráci s obcou sme počas celého roka aj intenzívne pracovali na obnove Kráľovskej studničky a priľahlej mokrade v rámci projektu Klíma nás spája.
 • Podarilo sa nám získať zamestnanecký grant od Tatrabanky – Viac pre regióny, na projekt Podpora biodiverzity pod Pajštúnom.

Čo plánujeme v tomto roku?

 • Intenzívne pracujeme aj na re-designe našej webstránky, aby sme ju pre Vás sprehľadnili a každý tam hneď našiel čo hľadá.
 • Likvidácia nahlásenej nelegálnej skládky v lesíku za potokom v spolupráci s obcou.
 • Radi by sme znovu zorganizovali aspoň jednu upratovaciu akciu „Upracme Borinku“, ak to pandemická situácia dovolí.
 • Chceme sa ako každý rok zapojiť do projektu Naše mesto a spolu s dobrovoľníkmi by sme chceli opraviť altánok pri Kráľovskej studničke a celú lokalitu vyčistiť a zatraktívniť.
 • Realizácia projektu „Podpora biodiverzity pod Pajštúnom“, v rámci ktorého sa plánujeme na rínku vysadiť jedlý živý plot, obnoviť bylinkovú špirálu, osadiť domčeky pre hmyz a koše na separovaný odpad. Na Kráľovskej studničke zas plánujeme osadiť informačnú tabuľu kde sa návštevníci dozvedia viac o tomto jedinečnom mieste, aký význam má studnička a priľahlá mokraď pre klímu a biodiverzitu, ako aj ktoré živočíchy tu je možné pozorovať. Zároveň tu chceme spraviť interaktívnu náučnú tabuľu o znečisťovaní prírody odpadom, prostredníctvom ktorej chceme aj komunikovať kde môžu návštevníci v dedine svoj odpad vyhodiť a nenechávali ho v prírode. Veríme, že sa nám takto podarí vyriešiť problém neustále sa hromadiaceho odpadu od návštevníkov na studničke.
 • Plánujeme pomoc pri veľkoobjemovom zbere odpadu v Borinke, ktorý sa koná 2x do roka. Keďže všetok odpad z týchto kontajnerov putuje rovno na skládku je dôležité, aby tento zber prebiehal kontrolovane a na skládke zbytočne neskončil aj odpad, ktorý bolo možné dať do triedeného zberu. Tiež mnohé z vecí, ktoré končia vo veľkoobjemových kontajneroch sú ešte použiteľné a niekto by ich ešte vedel využiť. V mesiacoch keď sa koná tento zber obec platí za komunálny odpad viac ako dvojnásobok. Preto by sme radi, aby dobrovoľníci takýto odpad nafotili, postli cez náš FB na internet a niekto si mohol preň prísť. Môžeme tak znížiť množstvo odpadu, ktoré skončí na skládke a zároveň ušetriť na poplatkoch za komunálny odpad.
 • Tiež chceme pomôcť obci a komisií pre ochranu životného prostredia pri realizácií infokampane o kompostovaní a separovaní a aj týmto pomohli zvýšiť mieru separácie Borinky. Cena za skládkovanie komunálnych odpadov sa odvíja od miery separácie obce, preto čím viac separujeme tým menej platíme paušálne za skládkovanie.

S tým všetkým nám aj Vy viete pomôcť, tým, že naše aktivity podporíte 2 % (prípadne 3 %) z dane. 

Ďakujeme

Tím OZ Pajštún

Upracme Borinku

Upratovacia akcia Upracme Borinku má nový termín.

Pozývame všetkých, ktorým záleží na prírode a čistote nášho okolia na upratovaciu akciu v rámci Celosvetového čistiaceho dňa.
Stretneme sa dňa 19.9.2020 o 9:00 pred Obecným úradom.

Viac info najdete na https://www.facebook.com/events/2697373453871076/

Prosíme dobrovoľníkov, aby si priniesli vlastnú fľašu na vodu. Nápoje si budú môcť načapovať.

O pitný režim sa postarajú chlapci z našej lokálnej kaviarne Pajštúreň. Na záver bude aj malé občerstvenie pre všetkých účastníkov.

Tešíme sa na hojnú účasť a krajšiu Borinku bez odpadkov :).

Upraceme Slovensko Borinka [Odložené]

Organizátori presúvajú akcia upratovania na neurčito.

Mili clenovia komisie,
na nasom zrusenom stredajsom stretnuti som Vas chcela informovat o akcii Upracme Slovensko, kde sme sa vdaka novej clenke OZ Pajstun Zuzke Papp, ako obec pridali. Kontakt nizsie.

Chcela by som Vas oslovit, ci by ste mali zaujem o koordinaciu dobrovolnikov v Borinke pri zbere odpadu, a to 4. 4. 2020 od 9.00 – 13.00.
Borinku si chceme rozdelit na useky – viac v P.S.
Pripadne, ci sa nechcete len zucastnit ako dobrovolnik. Ak ano, nahlaste sa tu k udalosti. https://www.facebook.com/events/1250782738452353/.

Continue reading »

divadielko 07.09. 2019

OZ Pajštún a divadelný súbor a EDU DRAMA vás pozývajú na
DIVADELNÉ  PREDSTAVENIE  ”Veľrybia speváčka Gréta“ 

Gréta je najslávnejšia veľrybia speváčka v mori, no jedného dňa stratí hlas.
V podmorskej ambulancii morské zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria.
Spoločne vyliečime morské tvory a užijeme si veľkolepý Grétin koncert.  

v sobotu 07.09.2019
od 17.00 hod.
v bývalej borinskej krčme
(vchod z opačnej strany Obecného úradu v Borinke)