2% pre OZ Pajštún

Potrebné tlačivá tu:

Srdečne pozdravujeme všetkých kamarátov a priaznivcov nášho Občianskeho združenia.

Ani sa nám nechce veriť, že od založenia OZ Pajštún uplynulo už 20 rokov. Ako ten čas rýchlo letí! Dali sme dokopy partiu ľudí, ktorá  sa snaží rôznymi podujatiami a aktivitami vytvoriť  z  Borinky prijemne miesto na život či výlet. Stále  nás to baví a  vidíme v našej činnosti zmysel. Je nám veľmi ľúto, že sa kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácií nemôžeme viacej stretávať. Preto sme minulý rok neorganizovali žiadne dielničky, divadielka či pravidelný lampiónový sprievod.  Síce sme mali menej komunitných akcií ale o to viac práce na vašich obľúbených lokalitách: Pajštúnskom rínku, Kráľovskej studničke a  Kalvárií.

Čo sa nám podarilo v roku 2021

  • zorganizovali sme viaceré brigády v lokalite Kráľovská studnička.  Už dva roky obnovujeme samotnú studničku pod hradom aj priľahlú mokraď.
  • nad studničkou sme vybudovali parádnu drevenú strechu z dubového dreva. Dovnútra zastrešenia sme umiestnili krásnu mozaiku salamandry ako symbolu tamojšej mokrade.
  • vyčistili sme mokraď nad Borinkou v lokalite Rybníček
  • dlhodobo sa staráme o verejný park s detským ihriskom, ktorý sme vybudovali a familiárne ho pomenovali Pajštúnsky rínek
  • sme pravidelnými účastníkmi projektu Naše mesto. V roku 2021 sme s dobrovoľníkmi pracovali na troch lokalitách: Kalvária, Pajštúnsky rínek a Kráľovská studnička.
  • Na jeseň sa realizoval projekt „Podpora biodiverzity pod Pajštúnom“, V rámci neho prebehli na Pajšúnskom rínku 2 veľké brigády, v rámci ktorých sme založili nové permakultúrne záhony jedlých kríkov a trvaliek.  Pripravili sme miesto na osadenie nádoby na zachytávanie dažďovej vody. 
  • pomáhali sme obci pri veľkoobjemovom zbere odpadu v Borinke, ktorý sa koná 2x do roka
  • dokončili sme odpadovú stratégiu v Borinke, s ktorou sa obecný úrad, ako aj miestni poslanci, stotožnili a už sa realizuje 
  • vyhotovili sme informačné tabule s maľbami živočíchov, ktoré informujú o jedinečnosti Kráľovskej studničky a priľahlej mokrade. Teraz na jar tabuľu osadíme. 

To všetko sme mohli spraviť aj vďaka Vašej podpore. 

O dlhodobých projektoch ako aj aktuálnych akciách sa dozviete na našej Facebookovej stránke alebo na našom webe.

Ďakujeme

Tím OZ Pajštún

Comments are closed.