O hradoch

„A do tretice v polovici cesty medzi Mariankou a Svätým Jurom je ďalšie významné geomantické miesto volané „Čertov hrádok“ alebo aj „Hadí hrádok“. Opäť názov poukazuje na sily podsvetia. Dračí hrádok postavili na výbežku nad dolinou Stupavského potoka, ktorou viedla stará cesta cez Malé Karpaty do Svätého Jura. Avšak informácie o vzniku, zániku i samotnom charaktere stavby sú doteraz nejasné. Continue reading »

Hrad Pajštún – história

O histórii hradu Pajštún sa môžeme dočítať v početných historických, regionálnych a turistických publikáciách. Už v letmom nahliadnutí nás prekvapí nejednotnosť a nepresnosť údajov. Často sa staršie mylné údaje preberali do novších publikácii a vznikla tak celá reťaz nepresností. Neprehľadnú situáciu komplikuje predovšetkým bývalý stupavský vodný hrad, ktorý sa v historických prameňoch často uvádza. V priebehu XIII. storočia vystupuje pod názvom stupavský hrad ako sídlo tohto panstva. Zhruba o sto rokov neskôr býva označovaný ako „Pelistan“ alebo „Porustan“, v XVI. storočí sa uvádza opäť ako stupavský hrad. V odbornej historiografii neprevláda jednotný názor ani v jeho lokalizácii. Niektorí historici ho stotožňujú s dnešným stupavským kaštieľom, iní s hradom Pajštún, ba niektorí jeho polohu hľadajú v okolí obce Borinka. Všeobecne však prevláda názor, že bývalý vodný hrad stál na mieste dnešného kaštieľa v Stupave a hrad Pajštún je druhým objektom, totožným s dnešným hradom. Continue reading »

Borinská pracháreň

Borinka, obec ležiaca pod hradom Pajštún, je dnes známa ako výletné miesto Bratislavčanov. V tejto tichej dedinke si dnes málokto uvedomí, že v minulosti tu pracovali hlučné priemyselné manufaktúry. Okrem papierne, hámrov na spracovanie železa a medi tu existovala aj pracháreň – výrobňa pušného prachu. Continue reading »

Pajštún

Pajštúnsky hrad patril do sústavy pohraničných hradov, ktoré v Malých Kapatoch preberali od 13.stor. funkciu ochrany severozápadných hraníc uhorského štátu. Continue reading »

Borinka

Obec Borinka leží v nadmorskej výške 203 metrov, 20 km severne od Bratislavy v okrese Malacky, v doline Stupavského potoka na juhozápadnom okraji Malých Karpát. Continue reading »