Pajštunáčik

Pajštunáčik FK Stupava pod hlavičkou OZ Pajštún je športový klub pre deti,ktorý vznikol z potreby rodičov a ich detí v Borinke v roku 2013. V septembri 2014 sme sa presťahovali do Stupavy, z dôvodu priestorov, ale aj preto, že náš klub začalo navštevovať stále viac detí aj zo Stupavy. Momentálne disponujeme základňou 30 detí vo veku 4 -9 rokov. Využívame priestory veľkej telocvične ZŠ Stupava, spoločenskú miestnosť DK Stupava a v jarných a letných mesiacoch futbalový štadión v Stupave. Klub je zameraný hlavne na futbal, ale od septembra plánujeme vytvoriť nový, pohybovo-gymnastický krúžok, ktorý bude zameraný na rozvoj a osvojenie si základných koordinačných schopností a tak zabezpečí kvalitnú pohybovú pripravenosť detí pre neskoršiu špecializáciu (futbal, hádzaná, florbal, …).

Comments are closed.