Hrad Pajštún – história

O histórii hradu Pajštún sa môžeme dočítať v početných historických, regionálnych a turistických publikáciách. Už v letmom nahliadnutí nás prekvapí nejednotnosť a nepresnosť údajov. Často sa staršie mylné údaje preberali do novších publikácii a vznikla tak celá reťaz nepresností. Neprehľadnú situáciu komplikuje predovšetkým bývalý stupavský vodný hrad, ktorý sa v historických prameňoch často uvádza. V priebehu XIII. storočia vystupuje pod názvom stupavský hrad ako sídlo tohto panstva. Zhruba o sto rokov neskôr býva označovaný ako „Pelistan“ alebo „Porustan“, v XVI. storočí sa uvádza opäť ako stupavský hrad. V odbornej historiografii neprevláda jednotný názor ani v jeho lokalizácii. Niektorí historici ho stotožňujú s dnešným stupavským kaštieľom, iní s hradom Pajštún, ba niektorí jeho polohu hľadajú v okolí obce Borinka. Všeobecne však prevláda názor, že bývalý vodný hrad stál na mieste dnešného kaštieľa v Stupave a hrad Pajštún je druhým objektom, totožným s dnešným hradom. Continue reading »

Borinská pracháreň

Borinka, obec ležiaca pod hradom Pajštún, je dnes známa ako výletné miesto Bratislavčanov. V tejto tichej dedinke si dnes málokto uvedomí, že v minulosti tu pracovali hlučné priemyselné manufaktúry. Okrem papierne, hámrov na spracovanie železa a medi tu existovala aj pracháreň – výrobňa pušného prachu. Continue reading »