Monthly Archives: apríl 2016

pochvaly a tresty prednáška

OZ Pajštún organizuje na Obecnom úrade v Borinke 2 prednášky vo štvrtky 5. mája a 26. mája 2016 (viď príloha) ohľadom pochvál a trestov. Aké sú ich nevýhody a čo použiť namiesto nich…

Pochvaly a Tresty (pdf)