Od vízie k realizácii

Mať myšlienku je jedna vec. Druhá vec je aktívny vklad, vložiť vlastnú energiu a čas, dať všetko bokom vrátane rodiny. Bez nároku na honorár spraviť čosi pre prostredie, v ktorom bývate. Samozrejme treba vedieť ako nápad zrealizovať, kde žiadať peniaze, na koho sa obrátiť a ako šikovne napísať projekt. Je to náročná práca, ale vložená energia sa vždy vráti. Tak ako nám naposledy, keď sa nám podarilo získať prostriedky od dm drogerie markt Slovensko a CEEV Živica na lokálne adaptačné opatrenie na zmenu klímy – obnovu Kráľovskej studničky pod Pajštúnom a priľahlej mokrade.

Nie je ľahká ani koordinácia ďalších krokov, keď už financie máte k dispozícii a potrebujete nájsť firmy, ktoré zrealizujú vaše špecifické požiadavky. Napríklad vybagrujú mokraď alebo asanujú polozhnitú, drevenú sochu. Náročné je aj časovo naplánovať práce, aby počasie stálo na vašej strane a korona nestrašila. Podarilo sa! Urobené, vyfakturované aj napriek rôznym prekážkam a zdržaniam.

Peniaze z projektov slúžia väčšinou na pohonné hmoty, nákup materiálu. Ten treba zakúpiť. Keď ho už máte, potrebujete osloviť a nadchnúť ľudí, dobrovoľníkov, známych, kamarátov, podobne zmýšľajúcich a naladených ľudí, aby z predstavy pomocou materiálu svojimi rukami vytvorili reálnu skutočnosť.

Vôbec prvý krok bol ochotný spraviť Pavol Martinkovič, aby sa s prácami na studničke vôbec začalo. Spadnutý strom ležiaci cez studničku mohol odtiahnuť jedine ťažký mechanizmus.

Ďakujeme za ochotu naozaj všetkým, ktorí nezištne prispeli k oživeniu studničky. Najprv Michalovi Kútnemu a Milanovi Slivkovi za postavenie utešeného prístrešku nad studničkou, aby sa zase nezanášala listami a zosúvajúcou sa pôdou.

Ďakujeme miestnemu urbáru, keďže k nakúpeným fošniam z projektu, nám venovali aj niekoľko agátových brvien. Použili sme ich na osadenie nosných častí konštrukcie prístrešku a na schody. Okolie donedávna spustnutej a nefunkčnej studničky sa tak stalo atraktívne pre oko každého okoloidúceho. Keďže obnovená lokalita sa nachádza na pozemku urbáru, snáď sme sa takto dostatočne revanšovali.

Vďaka patrí vlastníkom pozemkov, že sme mohli obnoviť mokraď – „rybníček“, ktorá tu bola v minulosti. Ďakujeme aj Jaromírovi Šíblovi, s ktorým sme konzultovali parametre vhodné pre reprodukciu obojživelníkov.

Radi by sme sa poďakovali viacerým ďalším dobrovoľníkom nielen z OZ Pajštún, ktorí – niektorí aj s deťmi – prispeli aspoň raz rukou k dielu, a to rozličným spôsobom – napr. natieranie, drobné zemné úpravy, fotodokumentácia, prenášanie dreva, šúpanie brvien, zber odpadu a pod.

V neposlednom rade poďakovanie patrí starostovi Borinky Miroslavovi Paulenovi a zamestnancom obecnému úradu, ktorí sa spolupodieľali na výkone niektorých prác, aby tu v chotári Borinky bolo ešte krajšie.

Mozaika salamandry škvrnitej od Barbory Krajíčkovej

Celý projekt revitalizácie studničky obohatila nakoniec nádherná mozaika salamandry škvrnitej. Je symbolom územia a tunajšej fauny. Mozaiku spravila Barbora Krajíčková a vznikla vďaka sponzorskej pomoci firmy Wanart (https://www.wanart.sk/). Ďakujeme! Radi by sme dali priestor aj ďalším chráneným druhom mokradí na zvyšku kamenného múru. Snáď sa nám čoskoro podarí zohnať prostriedky, pretože v spolupráci chceme pokračovať. Už teraz sa pri studničke, ktorú stráži salamandra, zvedavo zastavujú turisti a my veríme, že ich teší pohľad na toto rodiace sa dielo.

Nuž dúfame, že si pri návšteve Kráľovskej studničky príjemne oddýchnete a schladíte sa v blízkosti mokrade.

Naše najbližšie plány v území:

  • inovatívne riešenie problematiky odpadu tvoreného turistami (projekt schválený cez Nadáciu Tatrabanky);
  • zveľadenie Podpajštúnskeho korza, t. j. celej turistickej trasy od detského ihriska v Borinke až po hrad Pajštún: okrem existujúceho altánku a detskej lezeckej steny tu chceme osadiť envirovýchovné náučné tabule a interaktívne prvky;
  • nové mozaiky mokradných živočíchov na múre studničky (vzácna vážka, užovka, skokan).

Ak nás chcete podporiť, myšlienky a realizácie nášho združenia vás nadchli, je možné prispieť na náš účet vo Fio banke (Občianske združenie Pajštún, IBAN: SK75 8330 0000 0024 0097 3492, do poznámky uviesť: dar). Prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: info@pajstun.sk a dostanete info o organizácii novej akcie. Budete tak veľkou súčasťou realizácie mnohých malých myšlienok J.

Ďakujeme ešte raz všetkým doterajším i budúcim podporovateľom.

Adriana Kušíková

Comments are closed.