O nás

Občianske združenie Pajštún bolo založené v roku 2002 s cieľom zveľaďovať prostredie a uľahčovať život obyvateľov, záhradkárov, turistov a návštevníkov okolia hradu Pajštún. Organizuje športové a kultúrne akcie, vypracováva malé projekty na zlepšenie životnej úrovne a služieb pre obyvateľov, návštevníkov regiónu a turistov.

Tu sú niektoré už zrealizované aktivity:

  • turistické značenie na hrad Pajštún a osadenie info-tabule pri hlavnej turistickej trase
  • brigády s deťmi na vyčistenie a skrášlenie svojho okolia
  • vychádzky, hry v prírode, výlet na hrad Pajštún, súťažné popoludnie pri príležitosti MDD
  • vydávanie miestneho občasníka a informátora (Pajštúnsky hlásnik)
  • zber šatstva na pomoc utečencom
  • kultúrno-spoločenské podujatia ako napr. fašiangový sprievod a pochovávanie basy, pálenie Moreny
  • brigády dospelých s deťmi na vyčistenie svojho okolia pri príležitosti Dňa Zeme

Intenzívne sme sa venovali projektom:

  • Zachráňme údolie Borinky pred diaľnicou! – projekt zameraný na záchranu krajinného rázu s dominantou hradu, zachovanie významných chránených území, ako aj zdravia obyvateľov Borinky pred plánovanou diaľnicou – vypracovávanie stanovísk, aktívna účasť na rokovaniach, informačná kampaň (projekt financovaný z Nadácie Ekopolis, 2008 -2009).
  • Naša spoločná krajinka – projekt zameraný na environmentálnu výchovu a rozvoj zručností – tvorivé dielne, náučné stretnutia, brigády s deťmi (z projektu podporeného Nadáciou pre deti Slovenska – Hodina deťom, 2008 – 2009).

V súčasnosti sa plne venujeme projektom týkajúcich sa celistvého „programu“ Pajštúnsky rínek – verejný park v Borinke.

A ďalej revitalizujeme lokalitu pod hradom Pajštún tzv. Podpajštúnske korzo.

Dlhodobo a pravidelne sa venujeme tvorivým aktivitám pre deti v Borinke – (Borinkovské) Dielničky pre detičky.

2% z daní za 2016

Potrebné tlačivá tu(linky):
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie

Presný postup poukázania 2% na stránke:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

ďakujeme a dovidenia v Borinke
za OZ Pajštún Petra Strižková

Kontakt

Adresa: Borinka 426, Borinka, 90032

Tel.: 0948-892-833

IČO: 30791821

DIČ: 202 17 17 126

E-mail: info@pajstun.sk

Bankový účet: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2400973492/8330

IBAN: SK75 8330 0000 0024 0097 3492