Monthly Archives: február 2017

Utorková Jóga v Borinke [ZMENA]

Od 07.03.2017 pokračuje joga na Obecnom úrade v Borinke v svadobnej miestnosti od 20.15 – 21.15 hod pre ženy, mužov, starších i mladších.

Je možné prísť jednorazovo alebo si zakúpiť permanentku na mieste.

2% z daní za 2016

Milí priatelia,

OZ Pajštún sa pre rok 2017 stáva príjemcom 2% z daní. Ďakujeme, že nám fandíte, podporujete nás a navštevujete podujatia, ktoré organizujeme.

Občianske združenie Pajštún vzniklo, lebo máme radi Borinku a jej okolie.
Snažíme sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne zveľaďovať prostredie a uľahčovať život nám obyvateľom, ako aj návštevníkom okolia hradu Pajštún.
Organizujeme športové a kultúrne akcie, píšeme malé projekty.

Vybudovali sme a udržujeme detské ihrisko Pajštúnsky rínek – verejný park v Borinke so všetkým mobiliárom.
Vyčistili sme lokalitu pod hradom Pajštún, okolie Hankeho studničky a dali sme osadiť altánok, ako aj lezeckú stenu – Pajštúnske korzo.
Pravidelne sa každý týždeň venujeme tvorivým aktivitám pre deti v Borinke v novovytvorenom priestore „Hasičáku“ – (Borinkovské) dielničky pre detičky.
Organizujeme detské divadelné predstavenia a raz do roka už tradičný Svätomartinský lampiónový sprievod.

Organizujeme príležitostné prednášky a workshopy pre miestnych (výchova detí, zdravá strava a i.).
Podporujeme športový klub pre deti Pajštunáčik FK Stupava a MŠ v Borinke.
Sledujeme dianie okolo diaľničného obchvatu Bratislavy a pripomienkujeme ho.

Z času na čas sa v piatok večer v Hasičáku „zletíme“ na ženskom kruhu (radostnom babinci alebo borinských páračkách).

Máme veľa ideí, ktoré postupne realizujeme…
Potrebné tlačivá tu (linky):
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie

Presný postup poukázania 2% na stránke:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ďakujeme a dovidenia v Borinke
za OZ Pajštún Petra Strižková