Kráľovská studnička

Stránka pre návštevníkov studničky a priľahlej mokrade, miestnymi nazývanej „Rybníček“.