2% pre OZ Pajštún

Potrebné tlačivá tu:

Srdečne pozdravujeme všetkých kamarátov a priaznivcov nášho Občianskeho združenia.

Ani sa nám nechce veriť, že od založenia OZ Pajštún uplynulo už 20 rokov. Ako ten čas rýchlo letí! Dali sme dokopy partiu ľudí, ktorá  sa snaží rôznymi podujatiami a aktivitami vytvoriť  z  Borinky prijemne miesto na život či výlet. Stále  nás to baví a  vidíme v našej činnosti zmysel. Je nám veľmi ľúto, že sa kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácií nemôžeme viacej stretávať. Preto sme minulý rok neorganizovali žiadne dielničky, divadielka či pravidelný lampiónový sprievod.  Síce sme mali menej komunitných akcií ale o to viac práce na vašich obľúbených lokalitách: Pajštúnskom rínku, Kráľovskej studničke a  Kalvárií.

Čo sa nám podarilo v roku 2021

 • zorganizovali sme viaceré brigády v lokalite Kráľovská studnička.  Už dva roky obnovujeme samotnú studničku pod hradom aj priľahlú mokraď.
 • nad studničkou sme vybudovali parádnu drevenú strechu z dubového dreva. Dovnútra zastrešenia sme umiestnili krásnu mozaiku salamandry ako symbolu tamojšej mokrade.
 • vyčistili sme mokraď nad Borinkou v lokalite Rybníček
 • dlhodobo sa staráme o verejný park s detským ihriskom, ktorý sme vybudovali a familiárne ho pomenovali Pajštúnsky rínek
 • sme pravidelnými účastníkmi projektu Naše mesto. V roku 2021 sme s dobrovoľníkmi pracovali na troch lokalitách: Kalvária, Pajštúnsky rínek a Kráľovská studnička.
 • Na jeseň sa realizoval projekt „Podpora biodiverzity pod Pajštúnom“, V rámci neho prebehli na Pajšúnskom rínku 2 veľké brigády, v rámci ktorých sme založili nové permakultúrne záhony jedlých kríkov a trvaliek.  Pripravili sme miesto na osadenie nádoby na zachytávanie dažďovej vody. 
 • pomáhali sme obci pri veľkoobjemovom zbere odpadu v Borinke, ktorý sa koná 2x do roka
 • dokončili sme odpadovú stratégiu v Borinke, s ktorou sa obecný úrad, ako aj miestni poslanci, stotožnili a už sa realizuje 
 • vyhotovili sme informačné tabule s maľbami živočíchov, ktoré informujú o jedinečnosti Kráľovskej studničky a priľahlej mokrade. Teraz na jar tabuľu osadíme. 

To všetko sme mohli spraviť aj vďaka Vašej podpore. 

O dlhodobých projektoch ako aj aktuálnych akciách sa dozviete na našej Facebookovej stránke alebo na našom webe.

Ďakujeme

Tím OZ Pajštún

Zrevitalizovaná mokraď v Borinke pod Pajštúnom

Občianske združenie (OZ) Pajštún v spolupráci s obcou Borinka obnovilo mokraď v CHKO Malé Karpaty. Stalo sa tak symbolicky k 50. výročiu podpísania Dohovoru o mokradiach*1. Zrevitalizovaná lokalita sa nachádza pod hradom Pajštún v blízkosti populárneho turistického chodníka.

Abnormálne zmeny počasia, ako následok klimatickej zmeny, sa stali súčasťou nášho života. Všetci – celá spoločnosť – potrebujeme, aby každý prispel k zlepšeniu stavu na svojej úrovni, či už sme štát, samospráva alebo jednotlivec.

V každej obci by nemal byť problém zadržať vodu v krajine. Preto sa aj Borinka rozhodla pridať ruku k dielu. Hoci je druhou najmenšou obcou Záhoria, prispela takto na veľkú vec.

OZ Pajštún z Borinky vďaka získaným financiám, ktoré získalo z programu Klíma nás spája – financovaného dm drogerie markt Slovensko a koordinovaného CEEV Živica – zrealizovalo projekt na obnovu mokrade a vyschnutej studničky pod zrúcaninou hradu Pajštún.

Najprv sa musela vyriešiť studnička – zabezpečiť aspoň minimálny prívod vody. Po vyše 10 rokoch sa objavila v studničke voda vďaka tomu, že sa na jar roku 2020 rozbitá, vyschnutá a blatom zanesená studnička dobrovoľníkmi vyčistila. Hneď na to OZ Pajštún v máji zorganizovalo symbolické „otváranie studničky“ s hŕbou detí. Potom sa osadili skruže so štrkom naokolo a v súčasnosti robia dobrovoľníci OZ nad studničkou prístrešok proti ďalšiemu zanášaniu.

Druhým veľkým balíkom projektu bola revitalizácia vyschnutej mokrade, ktorá sa rozprestiera v blízkosti studničky (nazývaná miestnymi aj „Rybníček“). Vybagrovali sa konáre, zemina a aj odpadky zo zazemnenej mokrade. Následne OZ Pajštún s obcou Borinka opravilo porušenú hrádzu zemného valu tak, aby voda z územia rýchlo neodtekala, ale sa tu čo najviac zadržala. Mokraď je zavodnená a v zime sa na nej deti dokonca korčuľovali.

 

Mokraď v zime

Pri studničke sa môžu návštevníci príjemne ovlažiť a odpočinúť si s celou rodinou po výstupe na Pajštún. Pridanou hodnotou tohto adaptačného opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy je, že sa v obnovenej mokradi vytvoril biotop pre viaceré ohrozené živočíchy. V studničke sa dajú pozorovať larvy vzácnej salamandry škvrnitej.

Adriana Kušíková

Viac o projekte napr. tu:

https://www.dm-spolocne.sk/sk/vitazne-projekty-/revitaliz%c3%a1cia-mokrade-pod-pajt%c3%banom/

https://www.blf.sk/aktuality-partnerov/dm-drogerie-markt-spustila-projekt-klima-nas-spaja/pajt%c3%banom/

https://www.teraz.sk/najnovsie/enviro-dobrovolnici-zacali-s-obnovou/471251-clanok.html

https://myzahorie.sme.sk/c/22410482/adaptacne-opatrenia-na-zmenu-klimy-si-vybudovalo-viacero-obci.html

http://www.sopsr.sk/publikacie/chus/chus94_final3.pdf

https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/2041253799340091/UzpfSTM2MjcxNTQ3NzE1NjM3MzozMDE0NzE4MDA1Mjg5NDI3/
https://www.facebook.com/ozpajstun/videos/637257586918250

Podporte nás nákupom vo vašom obľúbenom e-shope

Stali sme sa príjemcami podpory na portáli http://dobromat.sk.

Ten Vám umožňuje podporiť naše združenie pri každom Vašom nákupe cez internet bez toho, aby Vás to stálo jediný cent navyše. Z každého nákupu tak získame pár % na našu činnosť.

Aby ste na túto možnosť podpory nemuseli stále myslieť, pripravil pre Vás Dobromat pomocníka do internetového prehliadača.

Prosím, pridajte si ho do svojho internetového prehliadača na tejto stránke:
http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat

 • pomocník pri návšteve internetového obchodu zariadi, že časť Vašej útraty poputuje na podporu našich aktivít
 • získate exkluzívne zľavy v spolupracujúcich obchodoch
 • budete zaradení do opakovaných zlosovaní o hodnotné ceny

Ďakujeme Vám, že aj svojimi nákupmi prispievate na financovanie našich aktivít.

divadielko 07.09. 2019

OZ Pajštún a divadelný súbor a EDU DRAMA vás pozývajú na
DIVADELNÉ  PREDSTAVENIE  ”Veľrybia speváčka Gréta“ 

Gréta je najslávnejšia veľrybia speváčka v mori, no jedného dňa stratí hlas.
V podmorskej ambulancii morské zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria.
Spoločne vyliečime morské tvory a užijeme si veľkolepý Grétin koncert.  

v sobotu 07.09.2019
od 17.00 hod.
v bývalej borinskej krčme
(vchod z opačnej strany Obecného úradu v Borinke)

Recykláčik pod Pajštúnom

Deti z Materskej školy v Borinke v spolupráci s Občianskym združením Pajštún vytvorili sochy do súťaže RECYKLÁČIK 2014, ktorej cieľom je okrem iného ukázať deťom aj možnosti využitia odpadu. Continue reading »

Ďalšie petície(Mariánka)

A vznikajú aj ďaľšie petície, ktoré sa snažia riešiť neblahú situáciu v lesoch v okolí Bratislavy. Ludí naozaj trápi, že nám pred očami odchádzajú porasty, ktoré tu ešte donedávna stáli a plnili si svoju environmentálnu funkciu (vodozádržna, pôdoochranná, rekreačná, útočisko rôznych druhov rastlín a živočíchov a pod.). Continue reading »

Divadielko Chlebohrad (17. nov.)

Občianske združenie Pajštún z Borinky a Divadielko Dunajka z Kuchyne Vás pozývajú na detské divadelné predstavenie.

Soľ nad zlato alebo Chlebohrad

v nedeľu 17. novembra 2013 o 16:30 hod v svadobnej miestnosti Obecného úradu v Borinke Continue reading »

Lampiónový sprievod

Milé deti, rodičia a priatelia,
rok sa s rokom stretol a je tu opäť čas na
SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD(8. nov)

Stretneme sa v piatok 8.novembra na detskom ihrisku v Borinke /Pajštúnskom rínku/

Zraz lampiónov bude od 16,45hod do 17.00hod.

Štartujeme o 17.00 hod.

Trasa povedie z Pajštúnskeho rínka k cintorínu a späť.

Na “konečnej stanici” si pochutíme na dobrotách z vlastných kuchýň.

Altánok – Kráľovská/Hankeho studnička pod hradom Pajštún

Milí návštevníci Pajštúna a okolia,
na mieste starého rozpadnutého altánku vybudovalo vďaka prostriedkom z Dobrej krajiny (Nadácia Pontis) Občianske združenie Pajštún nový drevený altánok so sedením. Žiaľ, našli sa jedinci, ktorí ho poškodili. V roku 2012 vandali výrazne poškodili strechu altánku, ako vidíte na fotografii.

Continue reading »

2 percentá

Milí priatelia,

pozdravujeme a len skromne pripomíname, že o Vaše poctivo zarobené 2 percentá sa uchádza aj OZ Pajštún. Či už nám ich venujete alebo nie, ďakujeme, že nám fandíte a morálne nás povzbudzujete v snažení zatraktívniť Borinku a spraviť z nej fajn miesto na život, či výlet.
Continue reading »